יורים בנגמ”ש

יורים בנגמ”ש - תוכנית מס’ 10

September 11, 2019

אדוניהו גנץ, דרך השלום והכותים הליכודניקים