יורים בנגמ”ש

תוכנית מס’ 2

July 11, 2019

תוכנית מס' 2 של יורים בנגמ"ש - אתגר הפקק, צביקה פופרשמיל ונרון קיסר